Relatie pensioenuitvoerder / deelnemers
De relatie pensioenuitvoerder-deelnemers (en, waar van toepassing, de gewezen deelnemers, de partners en gewezen partners en de pensioengerechtigden) maakt de driehoeksverhouding, waar de Pensioenwet vanuit gaat, compleet.

De werkgever brengt een tussen hem en de werknemers gesloten pensioenovereenkomst onder bij een pensioenuitvoerder. Daardoor krijgt de pensioenuitvoerder, op basis van een door hem in een pensioenreglement omgezette pensioenovereenkomst, een zelfstandige relatie met de deelnemers.

Deze relatie wordt gekenmerkt door een groot aantal informatieverplichtingen. Deze worden apart behandeld in de afdeling 'Informatieregels'.

Deze afdeling gaat in op de andere voorschriften die betrekking hebben op de rol van de pensioenuitvoerder ten opzichte van de (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners en pensioengerechtigden.

Trefwoorden