Relatie met deelnemers

Vrijwillige voortzetting
De pensioenuitvoerder kan na ontslag van een werknemer de pensioenregeling gedurende maximaal drie jaar voortzetten. In die periode behoudt de werknemer zijn status van deelnemer en wordt hij dus geen gewezen deelnemer. Wel dient hij de wens tot vrijwillige voortzetting binnen drie maanden na beŽindiging van de dienstbetrekking bij de pensioenuitvoerder kenbaar te maken.

Uitzonderingen
Op de maximumperiode bestaan de volgende uitzonderingen:
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Meer informatie:
Het kabinet gaat niet over tot fiscale faciliŽring van de verlenging van de vrijwillige voortzettingtermijn voor IB-ondernemers naar tien jaar.

Zie ook: