Relatie met deelnemers | Waardeoverdracht

Internationale waardeoverdracht
De pensioenuitvoerder is verplicht op verzoek van een gewezen deelnemer tot waardeoverdracht aan een pensioeninstelling of verzekeraar uit een andere EU-lidstaat over te gaan. Ook in dat geval moet wel zijn voldaan aan de algemene vereisten van waardeoverdracht. In dit geval wordt alleen gekeken naar de financiŽle positie van de overdragende uitvoerder.

Daarnaast geldt als extra voorwaarde, dat de mogelijkheden tot afkoop van de waarde van de overgedragen pensioenaanspraken na de waardeoverdracht niet ruimer mogen zijn dan op basis van de wet.
Zie verder de afdeling 'Internationaal'.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet: