Relatie met deelnemers

Pensioenreglement
De pensioenuitvoerder stelt een pensioenreglement op, dat betrekking heeft op de relatie tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemers. De inhoud van het reglement dient uiteraard overeen te stemmen met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenreglement is in de bestaande praktijk geen nieuw fenomeen.

Alleen is het verstrekken van het reglement nu een wettelijke verplichting voor de pensioenuitvoerder, en geeft de wet aan welke bepalingen het reglement in elk geval moet bevatten, namelijk:
« terug

Meer informatie: