Relatie met werkgever | Uitvoeringsovereenkomst | Inhoud uitvoeringsovereenkomst

Pensioenreglement
Het pensioenreglement heeft betrekking op de relatie tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer en is een vertaling van de pensioenovereenkomst in de vorm van rechten en verplichtingen voor de deelnemers en de pensioenuitvoerder. Het pensioenreglement moet dus naadloos aansluiten op de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst.

De pensioenuitvoerder, ongeacht of deze nu een verzekeraar of pensioenfonds is, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst op basis van de uitvoeringsovereenkomst. Dit betekent dat de pensioenuitvoerder het pensioenreglement opstelt en verantwoordelijk is voor de voorlichting aan deelnemers.

Het pensioenreglement moet in overeenstemming moet zijn met de tussen werkgever en werknemer gesloten pensioenovereenkomst. De pensioenuitvoerder kan het pensioenreglement niet zomaar eenzijdig, dat wil zeggen zonder de werkgever en de deelnemersraad te raadplegen, wijzigen.

Als er zowel een basispensioenregeling is als een vrijwillige pensioenregeling moeten deze in één of meer pensioenreglementen zijn omschreven.
Ook moet het pensioenreglement regels bevatten met betrekking tot:
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet: