Taken pensioenuitvoerder
De Pensioenwet verwoordt de algemene taak van een pensioenuitvoerder als volgt: ‘Een pensioenuitvoerder heeft tot taak een pensioenovereenkomst uit te voeren op basis van een uitvoeringsovereenkomst of een uitvoeringsreglement.’

Uit deze algemene taak vloeien allerlei verplichtingen voort, waaronder een groot aantal betrekking heeft op het verstrekken van informatie.
De informatieverplichtingen worden besproken in de aparte afdeling 'Informatieregels'.

Door de taakomschrijving van de pensioenuitvoerder krijgt deze een zelfstandige relatie met de deelnemers.

Eigen verantwoordelijkheid
De pensioenuitvoerder is niet vrij om alle overeenkomsten uit te voeren. Hij moet zich vergewissen of een pensioenovereenkomst regels bevat die in strijd zijn met nationale en internationale regelgeving.


Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Trefwoorden