Taken pensioenuitvoerder

Registreren deelnemingsjaren
De Pensioenwet legt aan pensioenuitvoerders de verplichting op om de deelnemingsjaren te registreren en de deelnemers daarover te informeren. Het gaat om de jaren waarin een deelnemer pensioen heeft opgebouwd. Een dergelijke administratie is nodig in verband met de uitvoering van het 40-deelnemingsjarenpensioen. Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk nauwelijks gebruik gemaakt. Vanuit de Tweede Kamer kwam dan ook de suggestie om deze administratieve verplichting alleen op te leggen in het geval er sprake is van een 40-deelnemingsjarenpensioen, maar die beperking heeft de wet niet gehaald.
« terug

Pensioenwet: