Verkeer

Bijzondere voertuigen
Naast de gebruikelijke voertuigen, zoals autoís, fietsen et cetera, zijn er ook ´bijzondere voertuigen´, bijvoorbeeld brommobielen, scootmobielen, segways, skeelers en quads. Ook aan deze voertuigen stelt de wet eisen. Met sommige ´bijzondere´ voertuigen mag wel op de openbare weg gereden worden, met andere niet.

Voor de meeste motorvoertuigen en voor bromfietsen geldt dat zij alleen de weg op mogen als ze voldoen aan de technische eisen die in Europese richtlijnen zijn opgenomen. Voor langzame motorvoertuigen en voor voertuigen zonder motor gelden meestal alleen nationale eisen.

Nieuwe voertuigcategorie
Op basis van een advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en overleggen met de Europese Commissie is een nieuwe voertuigcategorie ingevoerd, waar de Segway als eerste voertuig onder valt. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie vinden het belangrijk, dat deze categorie ruimte biedt voor toekomstige innovatieve voertuigen, "maar geen verzamelcategorie wordt voor mogelijk onveilige voertuigen van inferieure kwaliteit".


Zie ook:

Documenten: