Verkeer | Bijzondere voertuigen

Motorstep
De step met een verbrandings- of elektromotor is volgens de wet ofwel een bromfiets, ofwel een snorfiets. Dat is afhankelijk van de constructiesnelheid (maximaal 45 respectievelijk 25 km/u). In alle gevallen moet een motorstep die op de openbare weg wordt gebruikt zijn voorzien van een Nederlands of Europees typegoedkeuringsmerk en -nummer.

Motorsteps die niet zijn goedgekeurd, zullen bij gebruik op de openbare weg (daaronder valt ook het voetpad) door de politie in beslag worden genomen. Verder gelden de volgende regels: