Verkeer
Inbraakpreventie
Er zijn allerlei instrumenten om de veiligheid te verbeteren. Voorbeelden zijn het PKVW, het VRKI en BORG.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in de wijken
Afnemers, leveranciers, verzekeraars en politie hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van inbraakbeveiliging. In samenspraak hebben zij in 2005 het certificatieschema BORG 2005-2 opgesteld.
BORG-gecertificeerde leveranciers hanteren de Verbeterde Risicoklasseindeling (VRKI), die is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). VRKI kent twee varianten: voor bedrijven en voor woningen. Naast een kaart waarop de indeling met de beveiligingsmatrix voor woningen en bedrijven schematisch is weergegeven, zijn er twee toelichtende brochures.