Hypotheekadvies | Aflossen hypotheek

Opbouw doelvermogen bij beleggen
Wanneer de adviseur aanbeveelt het doelvermogen op te bouwen door te beleggen, zal hij een aantal extra vragen moeten stellen om het klantprofiel compleet te maken en het advies te kunnen laten aansluiten bij dat klantprofiel:
1in welke mate wil de consument risico lopen bij de opbouw van het doelvermogen?
2welke keuze past bij het klantprofiel: beleggingsverzekering of los beleggingsproduct samen met losse overlijdensrisicoverzekering?
3welke beleggingsmix en welke soort fondsen sluiten aan bij de vastgestelde risicobereidheid van de consument?
4welk rekenrendement moet gehanteerd

Verdieping risicobereidheid
In die gevallen dat de adviseur aanbeveelt het doelvermogen op te bouwen door middel van beleggen, is het noodzakelijk dat hij zich verder verdiept in de risicobereidheid van de consument. De adviseur heeft eerst vastgesteld dat de consument risico kan en wil lopen. Nu is van belang te bepalen in welke mate hij dat wil doen. Om het beleggersprofiel vast te stellen legt adviseur aan de consument een aantal vragen voor. Aan deze vragen verbindt hij punten en een weging die tezamen resulteren in de risicobereidheid. De vier categorieŽn waarop de adviseur de consument bevraagt zijn:
1de beleggingshorizon van de consument;
2het risico dat de consument wil lopen met betrekking tot fluctuaties in rendement;
3de afhankelijkheid van de consument van het doelvermogen;
4de kennis en ervaring van de consument met beleggingsproducten.

Bij een goede adviespraktijk:
De adviseur kan zelf een vragenlijst opstellen; hij kan ook gebruik maken van een gestandaardiseerd beleggersprofiel waarbij meerkeuzevragen gesteld worden. Aanbieders werken over het algemeen met zoín gestandaardiseerd beleggersprofiel.
De adviseur gebruikt in veel gevallen de standaard beleggersprofielen van aanbieders. De AFM waarschuwt dat ook in dat geval de adviseur niet gevrijwaard is van de verantwoordelijkheid voor de juiste vaststelling van de risicobereidheid.


Zie ook: