Hypotheekadvies

Aflossen hypotheek
Het opbouwen van vermogen om de hypotheek mee af te lossen is een omvangrijk en complex onderdeel van het hypotheekadvies. In het advies over de vermogensopbouw zal de financiŽle dienstverlener de financiŽle positie, de risicobereidheid, de doelstellingen en de kennis en ervaring van de consument betrekken. De financiŽle dienstverlener zal een balans moeten zien te vinden tussen:
Om de juiste balans te vinden zal de financiŽle dienstverlener het beeld moeten uitdiepen dat hij van de consument heeft ten aanzien van deze aspecten. Hij moet ook toetsen of de consument van gedachten verandert door de uitleg die hij geeft over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Aan de hand van scenarioís kan hij tonen op welke wijze de doelstellingen van de consument gerealiseerd kunnen worden en hoe deze zich verhouden tot diens risicobereidheid en financiŽle positie. De financiŽle dienstverlener zal daarbij zijn advisering afstemmen op de kennis en ervaring die de consument heeft.

Het hypotheekadviesproces met betrekking tot het adviseren van de hoogte en de wijze van opbouw van het doelvermogen eindigt in principe wanneer de financiŽle dienstverlener bepaald heeft hoeveel de consument gaat aflossen en welk opbouwproduct aansluit bij het klantprofiel.

Als geadviseerd wordt om het doelvermogen op te bouwen door middel van beleggingen is het adviestraject nog niet beŽindigd. In dat geval is een verdiepingsslag nodig met betrekking tot de risicobereidheid en moet een aantal specifieke adviesaspecten ten aanzien van het beleggen worden doorlopen.

Vragen Om te komen tot een advies voor het opbouwen van doelvermogen stelt de adviseur een aantal specifieke vragen:
1hoeveel wil de consument aflossen?
2kan de consument het risico lopen dat er geen of gedeeltelijk doelvermogen wordt opgebouwd?
3wil de consument het risico lopen dat het gewenste doelvermogen niet (volledig) opgebouwd wordt?

Bij het beantwoorden van die vragen wisselen het proces van het inwinnen van relevante informatie en het verstrekken van informatie elkaar af. De financiŽle dienstverlener werkt hierbij steeds meer toe naar het passend maken van zijn advies.


Zie ook: