Informatieregels

Relatie met aanbieder
Naast een eventuele eigendomsverhouding met een aanbieder moeten adviseurs en bemiddelaars vóórdat een overeenkomst tot stand komt kenbaar maken:
Dit is in de Wft vastgelegd in artikel 4:25b.
Dit artikel geeft ook aan dat de financiële dienstverlener in de pre-contractuele fase moet aangeven op welke wijze hij wordt beloond en of hij een gekwalificeerde deelneming in een bepaalde aanbieder houdt, of andersom, dat een aanbieder een gekwalificeerde deelneming houdt in de onderneming van de adviseur of bemiddelaar.

De wet onderscheidt daarbij nog onafhankelijke adviseurs, die


Zie ook:

Wft: