Informatieregels | Relatie met aanbieder

Aandelenbezit
Wanneer de aandelen van een kantoor geheel of gedeeltelijk (10% of meer) in het bezit zijn van een aanbieder moet dat altijd vooraf worden gemeld. Datzelfde geldt wanneer de aanbieder 10% of meer van de stemrechten bezit. Dat kan in verschillende vormen. Bijvoorbeeld door vermelding van het percentage van de aandelen. Maar ook kan gepubliceerd worden dat één of meerdere met name genoemde aanbieders een minder- of meerderheidsbelang in het kantoor hebben.
Een kantoor dat volledig of in meerderheid eigendom is van een aanbieder, kan melden onderdeel uit te maken van de groep van deze aanbieder.

Deze publicatieplicht is ook van toepassing indien een aanbieder indirect, bijvoorbeeld via een rechtspersoon waarin de aanbieder stemrecht heeft of aandelen bezit, geheel of gedeeltelijk eigenaar van het kantoor is.