Informatieregels | Relatie met aanbieder

Gebonden bemiddelaar
Een bemiddelaar is 'gebonden', wanneer hij contractuele verplichtingen heeft ten opzichte van een of meerdere aanbieders. Dat is een (te) ruime omschrijving, die vraagt om een nadere uitwerking. Het kan immers niet de bedoeling zijn van de wetgever om alle bemiddelaars die een contract hebben gesloten met een aanbieder ongeacht de inhoud van dat contract onder deze categorie te scharen. Toch is in de regelgeving geen detaillering terug te vinden. Het Platform financiŽle dienstverlening heeft bij de inwerkingtreding van de Wfd gesuggereerd hieronder uitsluitend te verstaan "juridisch afdwingbare verplichtingen".

Het ligt eerder voor de hand te veronderstellen dat gedoeld werd op productieverplichtingen die inmiddels tot het verleden behoren.

De bemiddelaar werd geacht vooraf kenbaar te maken dat hij dergelijke verplichtingen is aangegaan. In de huidige verhoudingen gaat het om een begrip dat in de praktijk niet veel zal voorkomen.