Pensioenovereenkomst

Tussentijdse beŽindiging
Bij tussentijdse beŽindiging van de deelneming behoudt de gewezen deelnemer de tot op dat moment opgebouwde aanspraken, indien sprake is van een uitkerings- of kapitaalovereenkomst. Deze pensioenaanspraak moet op het moment van beŽindiging volledig zijn gefinancierd. Bij een premieovereenkomst wordt het op het moment van beŽindiging opgebouwde kapitaal belegd tot de pensioendatum, of aangewend voor aankoop van een verzekerd kapitaal, of aangewend voor een verzekerde levenslange uitkering vanaf de pensioendatum.

Het in de PSW gebruikte begrip Ďtijdsevenredige aanspraakí wordt niet meer gehanteerd. Die noodzaak is vervallen door de introductie in de Pensioenwet van de verplichting tot een evenredige opbouw: ĎDe verwerving van pensioenaanspraken in het kader van een uitkeringsovereenkomst of een kapitaalovereenkomst vindt gedurende de deelneming ten minste evenredig plaats.í.
Bij premieovereenkomsten geldt dat de kosten evenredig in de tijd moeten worden doorberekend.

« terug

Pensioenwet:

Zie ook: