Pensioenovereenkomst | Tussentijdse beŽindiging

Ontslag
De hoofdregel dat opgebouwde aanspraken onaangetast moeten blijven, geldt ook bij ontslag. De Pensioenwet bepaalt dat bij beŽindiging van de deelneming een tijdsevenredige aanspraak bestaat. Hierdoor is het voor de werkgever niet mogelijk om in de pensioenovereenkomst te bepalen dat beŽindiging van de dienstbetrekking vůůr de pensioendatum leidt tot het verloren gaan van opgebouwde aanspraken. Integendeel, hij zal in de overeenkomst de evenredigheid moeten waarborgen.

Ten aanzien van kapitaalverzekeringen kan de afspraak worden gemaakt dat het kapitaal bij beŽindiging van de deelneming wordt omgezet in een periodieke uitkering.

« terug

Memorie van Toelichting: