Relatie met deelnemers | Waardeoverdracht | Collectieve waardeoverdracht