Toetskader AFM

LTI-norm
De AFM wilde LTI-norm (loan-to-income - de norm die de verhouding tussen lening en inkomen weergeeft) aanscherpen door het introduceren van drie type huishoudens met elk een eigen financieringslasttabel. Het zou dan gaan om:
De minister van FinanciŽn heeft de Tweede Kamer toegezegd deze spitsing niet in het besluit op te nemen.

Wel zal in geval van een rentevastperiode korter dan 10 jaar gerekend moeten worden met de normrente. Dat is in de GHF niet anders.
Wanneer de hypothecaire financiering wordt verstrekt op basis van twee inkomens zal het financieringslastpercentage worden gebaseerd op het hoogste inkomen.

In de nieuwe financieringslasttabellen zal ook rekening gehouden worden met een financiŽle buffer. Deze buffer is bedoeld om onvoorziene uitgaven op te vangen. De buffer wordt bepaald volgens de methode die ook in de GHF-norm wordt gehanteerd. Dit betekent dat de buffer uitkomt op ongeveer het midden van de minimumvoorbeeldbegroting en de voorbeeldbegroting van de aanvrager.
Zie ook: