Relatie met werkgever

FinanciŽle relatie
In de uitvoeringsovereenkomst worden de afspraken die betrekking hebben op de premiebetaling vastgelegd. Onderwerpen die daarbij in elk geval aan de orde komen zijn:
De werkgever is verantwoordelijk voor de betaling van de premie. Tevens is de werkgever verantwoordelijk voor de tijdige afdracht van het werknemersdeel van de premie en voor de premie met betrekking tot de vrijwillige onderdelen van de pensioenregeling waarin de werknemer keuzemogelijkheden heeft.

Zet de werknemer na beŽindiging van het dienstverband de pensioenregeling vrijwillig voort, dan kan deze de premie ook rechtstreeks aan de pensioenuitvoerder voldoen.

De werkgever moet de premie uiterlijk na een maand na afloop van een kalenderkwartaal afdragen. Deze zelfde termijn wordt gehanteerd in de Wet financiering sociale verzekeringen.

Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt in geval van beŽindiging van het deelnemerschap. De op dat moment verschuldigde premie moet binnen dertien weken worden voldaan.

De Pensioenwet biedt verzekeraars de mogelijkheid de mogelijkheid om de werkgever een bruto premietabel (met premiestaffel, leeftijdscategorieŽn en berekeningsvoorschriften) te overhandigen. Daarmee voldoet hij aan het voorschrift, dat de wijze waarop de premie wordt berekend en vastgesteld in de uitvoeringsovereenkomst moet zijn opgenomen. Na afloop van het kalenderjaar zal de verzekeraar een definitieve afrekening maken. De wetgever stelt ook hier een maximum termijn waarbinnen de rekening moet worden voldaan, namelijk binnen zes maanden.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Zie ook: