Pensioenovereenkomst | Pensioenkarakter

Uitkeringsovereenkomst
Bij een uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van de pensioenuitkering vast. Deze vorm heeft betrekking op eindloon- en middelloonregelingen en vastebedragenregelingen.

De hoogte van de pensioenuitkering kan na de ingangsdatum van het pensioen niet meer variŽren: zowel het langlevenrisico als het eventuele beleggingsrisico ligt bij de pensioenuitvoerder.

Memorie van Toelichting over de uitkeringsovereenkomst
"Bij deze vorm van pensioen sluiten werkgever en werknemer een overeenkomst over een uitkering van een bepaalde hoogte die vanaf een bepaalde leeftijd ontvangen wordt. Naast eindloon- en middelloonregelingen zijn ook vastebedragenregelingen uitkeringsovereenkomsten. Afhankelijk van salaris en/of diensttijd wordt een bepaalde aanspraak op een uitkering opgebouwd. Zowel het risico dat de levensverwachting van de werknemer meer toeneemt dan aanvankelijk verwacht was (ook wel het langlevenrisico genoemd), als het beleggingsrisico, het risico dat de inkomsten over de belegde gelden mee- of tegenvallen, ligt te allen tijde bij de pensioenuitvoerder."

« terug

Pensioenwet: