Pensioenovereenkomst | Toeslagen | Informatie over toeslagverlening

Toeslagenlabel
Het Toeslagenlabel is een plaatje met bijbehorende tekst dat laat zien hoe het opgebouwde pensioen naar verwachting meegroeit met de stijging van de prijzen. Het label geeft informatie over de waardevastheid van het pensioen.

Het gaat over de gemiddelde verwachte verhoging over 15 jaar. De echte verhoging kan van jaar tot jaar verschillen.

De stapel muntjes links in het zwarte vlak laat zien hoe de prijzen de komende 15 jaar zullen stijgen. Die stijging wordt uitgedrukt door vier muntjes.

Als de economie op peil blijft, stijgt ook het pensioen met vier muntjes (de middelste rij).
Staan in de middelste rij vijf muntjes afgebeeld, dat stijgt het pensioen sneller dan de prijzen. Treft u daar drie, twee of één muntjes aan, dan blijft de stijging van het pensioen achter bij de prijsstijgingen.

In de rechterkolom staat aangegeven wat er gebeurt als het slechter gaat met de economie. Dan groeit het pensioen minder snel dan de prijzen. Hoeveel minder, blijkt uit het aantal muntjes dat in de rechter rij is afgebeeld.

« terug

Regeling Pensioenwet:

Meer informatie: