Informatieregels

Informatie over toeslagverlening
De informatie moet in elk geval betrekking hebben op het beleid ten aanzien van toeslagen:
De informatie over toeslagverlening moet worden uitgedrukt 'in een kwalitatieve en beeldende maatstaf'. Deze eis is via een amendement in artikel 48 van de wet toegevoegd. De maatstaf moet in elk geval rekening houden met:
a.de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige toeslagverlening, zoals deze uit de continu´teitsanalyse volgen en welke onderdeel zijn van de voorwaardelijkheidsverklaring, bedoeld in artikel 95; en
b.de te verwachten toeslagverlening in de pensioenovereenkomst afgezet tegen het minimale percentage van het gemiddelde prijsindexcijfer.


« terug

Zie verder: