Informatieregels | Startbrief

Informatie over universal life in de startbrief
Zijn de pensioenovereenkomsten gegoten in de vorm van universal life verzekeringen, dan wordt n totaalpremie beschikbaar gesteld. Uit deze premie wordt in eerste instantie een (op risicobasis gefinancierd) nabestaandenpensioen in de vorm van een uitkeringsovereenkomst betaald. Wat overblijft wordt gebruikt voor ouderdomspensioen in de vorm van een premieovereenkomst. De premie die beschikbaar gesteld wordt voor ouderdomspensioen kan dan in de loop der tijd wisselen, afhankelijk van de ontwikkeling van de gebruikte factoren en tarieven bij het nabestaandenpensioen.

De premie voor het kapitaalgefinancierde ouderdomspensioen wisselt dan in de loop van de tijd. De mate waarin dit gebeurt, is aanvankelijk niet bekend. In dat geval moet in de startbrief aangegeven worden wat de verdeling is tussen kosten, nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen in de startsituatie. Vervolgens moet niet alleen worden vermeld of de totaalpremie in de loop der tijd gelijk blijft of stijgt, maar ook dat de verhouding tussen nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen als gevolg van wijzigingen in de gehanteerde factoren en tarieven kan veranderen.

Kortom: de deelnemer dient duidelijk gemaakt te worden, dat de voor ouderdomspensioen beschikbaar te stellen premie in de loop der tijd kan fluctueren.