Informatieregels | Startbrief

Informatie over de berekening van pensioenaanspraken in de startbrief
De startbrief dient informatie te bevatten over ‘de wijze waarop de pensioenaanspraken worden vastgesteld’: Voor pensioenovereenkomsten waarbij het pensioen wordt gebaseerd op het salaris, moet het pensioengevend salaris worden vermeld.

Wanneer de hoogte van het pensioen afhangt van het aantal dienstjaren, moet worden aangegeven welke dienstjaren daarvoor in aanmerking komen.

Bij hantering van een franchise moet worden vermeld hoe groot die is en waarop die wordt gebaseerd. Ook informatie over het opbouwpercentage is uiteraard relevant.

Ook moet worden uitgelegd of salarisontwikkelingen van invloed zijn op de hoogte van het pensioen, wat – indien van toepassing – een middelloonregeling inhoudt en hoe het opbouwpercentage eruit ziet.

Bij kapitaalovereenkomsten moet de hoogte van dit kapitaal worden vermeld. Bij pensioenovereenkomsten die gebaseerd zijn op een door de werkgever toegezegde premie moet worden aangegeven hoe die premie wordt vastgesteld.