Directeur-grootaandeelhouder | Bedrijfstakpensioenfonds