Begrip lijfrente

Tijdstip aftrek
Premies zijn in de eerste plaats als uitgaven voor inkomensvoorzieningen aftrekbaar in het jaar van betaling. Premies voor lijfrenten die worden betaald ter compensatie van een pensioentekort kunnen daarnaast (deels) worden teruggewenteld naar een jaar dat voorafgaat aan het jaar van betaling. Zie ook 'tijdstip aftrek' in de afdeling 'Oudedagslijferente'.

In de praktijk zal de premiebetaling uiteraard plaatsvinden op de in de polis genoemde betaaldatum. Maar het is mogelijk dat de betaling plaatsvindt op een moment dat de lijfrenteovereenkomst nog niet definitief tot stand is gekomen. Voor dat geval mag in de volgende gevallen ervan uitgegaan worden dat de betaling betrekking heeft op een kwalificerende lijfrenteovereenkomst:

Betaling zonder offerte
Er is geen overeenkomst van levensverzekering tot stand gekomen als de verzekeraar uitsluitend een premie heeft ontvangen, zonder dat daaraan een offerte ten grondslag lag. De elementen van verzekering zijn er niet, omdat aanbod en acceptatie niet hebben plaatsgevonden. Uit niets blijkt welke prestatie de verzekeraar tegenover de premiebetaling zal stellen. Het maakt daarbij niet uit of de premiebetaler heeft verwezen naar een eerder afgesloten polis of in algemene zin naar een productnaam.

Opschortende voorwaarde
Als aan de offerte een opschortende voorwaarde is verbonden, kan de overeenkomst niet eerder tot stand komen dan nadat die voorwaarde is vervuld. Er is sprake van een opschortende voorwaarde als bijvoorbeeld in de offerte van de verzekeraar is opgenomen dat de overeenkomst pas tot stand komt na ontvangst van de eerste premie.

« terug

«  terug
Wet IB 2001:

Zie ook: