Begrip lijfrente | Tijdstip aftrek

Te laat betaalde premies
De Belastingdienst is zeer strikt waar het gaat om tijdige betaling van de premies. Verzoeken om premies die zijn betaald na de termijnen genoemd in artikel 3.130 van de Wet IB 2001 alsnog aan te merken als premies die zijn betaald binnen die termijn, worden afgewezen.

Voor lijfrenten die zijn of worden bedongen in het kader van omzetting van een oudedagsreserve in een lijfrente en omzetting van stakingswinst in een lijfrente kunnen in bepaalde gevallen wel te laat betaalde premies in aanmerking worden genomen. Zie daarvoor in de afdeling 'Oudedagslijfrenten' Oudedagsreserve en Stakingswinst.

« terug