Hypotheekadvies

Fiscaliteit
Om vast te kunnen stellen wat de netto maandlast van het geadviseerde hypothecaire krediet is, zal de adviseur de persoonlijke situatie van de consument in kaart moeten brengen. Hierbij inventariseert hij, indien van toepassing, ook de gegevens met betrekking tot de vorige hypotheek, zoals de hoogte ten opzichte van de verkoopwaarde, de resterende rentevast periode en alle bestaande (aan de hypotheek gekoppelde) levensverzekeringen.

De berekening van een hypotheekadvies wordt over het algemeen in adviessoftware uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn de fiscale aspecten meegenomen in de berekeningsmodule van de adviessoftware. De financiŽle dienstverlener kan door het invoeren van de juiste gegevens een beeld van de fiscale consequenties tonen aan de consument.

Het is voor een adequate beoordeling van het geadviseerde product voor de consument van belang dat hij alle relevante informatie van de financiŽle dienstverlener krijgt om deze beoordeling te kunnen maken (art. 4:20 Wft). Een goede adviespraktijk vindt plaats als een financiŽle dienstverlener de consument hierbij in ieder geval schriftelijk, en toegespitst op de persoonlijke situatie, informeert over:
Om de consument adequaat te kunnen informeren, is het noodzakelijk om alle relevante informatie bij de consument in te winnen en mee te nemen in het advies.

Als het gaat om ingewikkelde klantspecifieke fiscale vraagstukken is bij de advisering geen primaire rol weggelegd voor de hypotheekadviseur. De financiŽle dienstverlener laat bij advisering over hypothecair krediet wel altijd een aantal fiscale basisprincipes aan de orde komen. De AFM heeft over de fiscale aspecten die de financiŽle dienstverlener bij de advisering betrekt, de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:


Zie ook:
Wft: