Hypotheekadvies | Fiscaliteit

KEW
Behalve dat de financiŽle dienstverlener de consument cijfermatig inzicht geeft in de hoogte van de bruto en netto maandlasten, informeert de financiŽle dienstverlener de consument over de fiscale consequenties van het geadviseerde opbouwproduct.

Hierbij adviseert hij de consument onder andere over:
Informatieverstrekking
Voor de meeste consumenten geldt dat zij te maken kunnen krijgen met fiscale aspecten. Deze aspecten beÔnvloeden de hoogte van de netto maandlast. Wanneer de financiŽle dienstverlener deze aspecten verkeerd verwerkt in het advies, levert dit een te positief beeld op van de netto maandlast. De AFM beschouwt het advies waarbij de fiscale aspecten op juist wijze meegenomen worden als een voorbeeld van een goede adviespraktijk.

Binnen een goede adviespraktijk hoeven financiŽle dienstverleners niet een gedetailleerd inzicht te verschaffen over Šlle fiscale aspecten voor de consument. De AFM vindt wel dat financiŽle dienstverleners de consument correct dienen te informeren over de specifieke basisprincipes49 van de fiscale regelgeving, die voor de consument in zijn situatie van belang zijn. Daarbij is het ook belangrijk dat de financiŽle dienstverleners bijvoorbeeld in hun advieswijzer aangeven waarover zij wel en niet kunnen adviseren.