Zorgplicht/abonnement

Serviceabonnement
Bij het afsluiten van een financiŽle overeenkomst kan overeengekomen dat de financiŽle dienstverlener nazorgtaken op zich neemt die verder gaan dan de informatieplicht die de Wft voorschrijft (zie Zorgplicht/abonnement). De klant kan de kosten van die nazorg in ťťn keer bij vooruitbetaling voldoen. In de praktijk is het gebruikelijker dat daarvoor een serviceabonnement wordt afgesloten.

Doorgaans zijn er verschillende soorten abonnementen al naar gelang de uitgebreidheid van het beheer (de nazorgactiviteiten) dat op de portefeuille gevoerd wordt.

In een abonnement kan onder meer worden vastgelegd:
Sommige financiŽle dienstverleners maken ook assistentie bij fiscale zaken onderdeel van het abonnement, zoals het verzorgen van de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

De AFM ziet erop toe dat geen sprake is van 'dubbele betaling' door de klant. Dat kan het geval zijn:
In verband met vragen daarover in de consultatieronde wordt in de toelichting op het Bgfo opgemerkt:
"Tevens zijn zorgen geuit over de mogelijkheid dat consumenten dubbel kunnen gaan betalen voor financiŽle dienstverlening. Dat zou het geval zijn als de financiŽledienstverlener voor financiŽle producten waarvoor hij al provisie van de aanbieder heeft ontvangen, na ingang van het provisieverbodkosten in rekening brengt bij de consument, zonder rekening te houden met de doorlopende provisie die hij al ontvangt. Dit kan kennelijk onredelijk zijn. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 86c van dit besluit is dit ook aangegeven.
Dit artikel verbiedt de financiŽle dienstverlener om aan de klant een kennelijk onredelijke beloning te vragen.


Bgfo:

Zie ook: