Zorgplicht/abonnement | Serviceabonnement

Schadeafhandeling
Assistentie bij schadeafhandeling. Dat is een activiteit die vrijwel alle bemiddelaars/adviseurs ten behoeve van hun klant verrichten. Zij beschouwen dat als een onderdeel van de beloning die zij in de vorm van de provisie ontvangen.

Het ligt dan ook voor de hand dat deze assistentie deel uitmaakt van de service die in een abonnement wordt vastgelegd. DNB heeft als formeel standpunt ingenomen dat dit mogelijk is, althans dat de financiŽle dienstverlener dan over een verzekeraarsvergunning moet beschikken. Dat standpunt is nog steeds te vinden op de website van DNB met het predikaat 'geldigheid: geldig'.

De Wft biedt hier geen soelaas, net zomin als het Bgfo.

Los van het feit dat deskundigen op het gebied van verzekeringsrecht, zoals prof mr Kamphuisen de redenering van DNB onjuist achten, is nog niet in regelgeving formeel groen licht gegeven om schadeassistentie te kunnen verlenen zonder een dergelijke vergunning.

Dat hoeft intermediairs er echter niet van te weerhouden deze service aan te bieden. Het is duidelijk dat het kabinet hiervoor 'om aan alle onduidelijkheid een einde te maken' een vrijstellingsregeling in de wet zal opnemen.

Toenmalig minister De Jager schreef op 13 december 2011 in een brief aan de Tweede Kamer:
"Bij de implementatie van Solvency II wordt een vrijstelling gecreŽerd voor adviseurs/bemiddelaars die met een abonnement willen werken. DNB heeft eerder aangegeven dat bij het introduceren van een service-abonnement door een adviseur/bemiddelaar in sommige situaties, zoals in de situatie dat er extra bijstand wordt verleend bij het afwikkelen van schadeclaims, sprake kon zijn van verzekeren. Deze stellingname zorgde in de markt voor de nodige onduidelijkheid en daarom heb ik uw Kamer toegezegd te zullen zoeken naar een beleidsmatige oplossing. Deze vrijstelling zal ruimte scheppen om dit soort activiteiten toch te gaan ontplooien zonder dat daarvoor een vergunning als verzekeraar nodig is. Ik ga ervan uit dat hiermee duidelijkheid is gecreŽerd voor marktpartijen."

De implemenatie van Solvency II heeft nog niet plaatsgevonden, maar deze passage is al duidelijk genoeg.


Zie ook: