Vergunning | Vergunningaanvraag

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een bemiddelaar in verzekeringen moet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken (art. 4:75 Wft). Hetzelfde geldt voor herverzekeringsbemiddelaars (art. 4:76 Wft).

Vrijgesteld zijn banken en verzekeraars die in verzekeringen bemiddelen en verbonden bemiddelaars. Treedt deze bemiddelaar ook op als niet verbonden bemiddelaar voor een andere verzekeraar, dan vervalt de vrijstelling en moet hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluiten.

De verzekering kan afgesloten worden bij (art. 159 Bgfo):
Dekking
Garantstelling
In plaats van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gekozen kan worden voor een daarmee vergelijkbare voorziening: een 'onvoorwaardelijke garantstelling voor alle verplichtingen voortvloeiend uit aansprakelijkheid van de bemiddelaar wegens fouten, verzuimen of nalatigheden, begaan in de uitoefening van diens beroep en voorgevallen op het grondgebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is' (art. 160 Bgfo).


Bgfo:

Wft: