Vergunning
Adviseurs en bemiddelaars in in de financiŽle dienstverlening kunnen hun beroep alleen uitoefenen wanneer zij beschikken over een door de AFM afgegeven vergunning. Het verbod om zonder vergunning als adviseur te werken is vastgelegd in artikel 2:75 Wft: 'Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit FinanciŽle Markten verleende vergunning te adviseren.' Een gelijkluidende regel staat in artikel 2:80 Wft met betrekking tot bemiddelen.

Activiteiten
Een vergunning wordt verleend voor (een) specifieke dienst(en) ten aanzien van (een) specifieke productsoort(en). Welke diensten en producten dit zijn wordt in de vergunning opgenomen en vermeld in een register.
Voor de volgende financiŽle diensten is een vergunning nodig van de AFM:
Daarnaast moet in de vergunningaanvraag aangegeven worden voor welke productsoorten wordt geadviseerd/bemiddeld.
De Wft onderscheidt de volgende deskundigheidsmodules:
Artikel 5 Bgfo zegt dat personen zich alleen rechtstreeks bezig mogen houden met het verlenen van financiŽle diensten wanneer zij voldoen aan de eindtermen van de Wft Basismodule en de eindtermen van de modules met betrekking tot de vakgebieden waarop zij activiteiten (willen) ontplooien.
Met andere woorden: iemand die adviseert over een levensverzekering - en daaronder wordt ook verstaan de medewerker die bijvoorbeeld telefonisch vakinhoudelijke informatie verstrekt aan een consument - moet voldoen aan de eindtermen van de Basismodule ťn van de module Levensverzekeringen.
Zie verder de afdeling Vakbekwaamheid.