Relatie bemiddelaar-aanbieder

Onderlinge afhankelijkheid
FinanciŽle dienstverleners kunnen voor het voldoen aan de Wft-verplichtingen in bepaalde gevallen afhankelijk zijn van elkaar. Zo kan een bemiddelaar alleen een financiŽle bijsluiter aan de klant ter beschikking stellen, wanneer de aanbieder deze heeft opgesteld. Daarom bepaalt de Wft (art. 4:99) dat financiŽle instellingen elkaar over en weer in staat moeten stellen te voldoen aan de Wft-regels. De wet grijpt terug op de toelichting van het oude artikel 49 Wfd:

"FinanciŽle dienstverleners kunnen voor het voldoen aan de verplichtingen die het wetsvoorstel stelt, in bepaalde gevallen van elkaar afhankelijk zijn. Voor dit type afhankelijkheid bepaalt dit artikel dat de plicht bestaat om ervoor te zorgen dat de afhankelijke partij aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat indien een aanbieder zeer complexe producten via een bemiddelaar wil aanbieden, hij deze bemiddelaar van zodanige informatie en instructies moet voorzien dat deze bemiddelaar, uitgaande van het wettelijk voorgeschreven deskundigheidsniveau van deze bemiddelaar, over voldoende kennis beschikt om het betreffende product op de markt te brengen. Dit betekent onder andere dat de informatie begrijpelijk moet zijn voor de bemiddelaar die beschikt over het door het wetsvoorstel voorgeschreven deskundigheidsniveau."

Overdracht vakkennis
Het wetsartikel zegt niets over eventuele overdracht van vakkennis. De Commissie Relatie Aanbieder Bemiddelaar merkte daarover bij de voorbereiding van de Wfd op:

"Vakkennis is een zaak van de bemiddelaar zelf en maakt geen deel uit van de informatie die de aanbieder aan hem moet overdragen. De aanbieder mag immers uitsluitend de bemiddeling van producten accepteren, voor zover die valt binnen het deskundigheidsterrein waarvoor de bemiddelaar over een vergunning beschikt."


Zie ook:

Wft: