Informatieregels | Dienstverleningsdocument

Schriftelijk tenzij
Het Besluit gaat er in eerste van uit dat de verplichte informatie schriftelijk vertsrekt wordt (art. 49 Bgfo). De informatie mag ook via 'een andere duurzame drager'verstrekt worden, maar dan moet de financiŽle dienstverlener zich er eerst van vergewissen dat de cliŽnt de vereiste apparatuur bezit die een dergelijke drager kan lezen.

Bij duurzame dragers kan gedacht worden aan computerdiskettes, cd-roms en de harde schijf van de computer (voor de opslag van elektronische boodschappen). De computerdiskettes of cd-roms moeten aan de consument of cliŽnt worden toegestuurd. Het feit dat de harde schijf van een computer (voor de opslag van elektronische boodschappen) ook als duurzame drager wordt genoemd, betekent dat de voorgeschreven informatie ook per elektronische post toegestuurd kan worden. Zo'n email kan de klant dan opslaan op de harde schijf van zijn computer. Of hij dat ook echt doet, is zijn eigen verantwoordelijkheid.

Verder schrijft het Bgfo voor dat de informatie verstrekt moet worden in de Nederlandse taal. Een andere taal is alleen toegestaan als de cliŽnt daarom verzoekt en de financiŽle dienstverlener daarmee heeft ingestemd.


Bgfo: