Informatieregels

Dienstverleningsdocument
De regels m.b.t. het dienstverleningsdocument gelden per 1 juli 2013

Alle financiŽledienstverleners die financiŽle diensten verlenen ten aanzien van: dienen voorafgaand aan de financiŽle dienstverlening een dienstverleningsdocument te verstrekken.

Ook (directe) aanbieders
Het dienstverleningsdocument dient te worden verstrekt door aanbieders, waaronder aanbieders die zonder advies aanbieden (zie 'Dienstverleningsdocument' in het hoofdstuk Kostentransparantie), adviseurs, bemiddelaars, gevolmachtigde agenten en ondergevolmachtigde agenten.

Het doel van het dienstverleningsdocument is om consumenten of cliŽnten in staat te stellen op basis van de informatie over de reikwijdte en de kosten van de financiŽle dienstverlening te beslissen welk soort dienstverlening zij wensen en van welke financiŽledienstverlener zij die dienstverlening willen betrekken.

Geen algemeen document met alle diensten/ producten
Het dienstverleningsdocument is afgestemd op de dienstverleningsvraag van de consument of cliŽnt. Daarmee wordt bedoeld dat de financiŽledienstverlener niet een algemeen document verstrekt waarin alle diensten ten aanzien van alle categorieŽn producten zijn opgenomen.
Hij verstrekt een dienstverleningsdocument dat aansluit bij de vraag waarmee de consument of cliŽnt de financiŽledienstverlener benadert.
Wil bijvoorbeeld de consument een huis kopen en heeft hij als vraag ďhoe financier ik mijn woningĒ? Dan heeft de consument verschillende financiŽle producten nodig. Zoals een hypothecair krediet, eventueel een vermogensopbouwproduct en een opstalverzekering. Het dienstverleningsdocument moet dan aansluiten op de dienstverleningsvraag en heeft geen betrekking op een enkel financieel product.

Standaard tekstblokken
Het doel van het dienstverleningsdocument is om consumenten of cliŽnten in staat te stellen op basis van de informatie over de reikwijdte en de kosten van de financiŽle dienstverlening te beslissen welk soort dienstverlening zij wensen en van wie zij die dienstverlening willen betrekken.
Daartoe bevat het dienstverleningsdocument gestandaardiseerde en vergelijkbare informatie over de aard en reikwijdte van de dienstverlening, de belangen van de financiŽledienstverlener en de kosten van de financiŽle dienstverlening.
De AFM ontwikkelt hiervoor een DVD-generator, die in de loop van 2013 beschikbaar is. Daarom is ervoor gekozen de nieuwe DVD-regels te laten ingaan.

In deze tekstblokken wordt informatie gegeven over:

Zie ook:

Bgfo:

Zie ook: