Informatieregels | Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument bij schade-advies
De informatieverplichtingen hebben betrekking op schade-adviseurs en -bemiddelaars die niet tevens de producten aanbieden. Zij komen overeen met de oude artikelen 4:72 en 4:73 van de Wft. Gekozen is om de verplichtingen uit deze artikelen te verplaatsen naar lagere regelgeving.

Voor adviseurs en bemiddelaars inzake schadeverzekeringen zijn de transparantieverplichtingen opgenomen in artikel 86i bGFO.

De adviseur/bemiddelaar dient op grond van onderdeel a inzicht te geven in
N.B. Deze regels m.b.t. het dienstverleningsdocument hebben betrekking op schadeverzekeringen niet zijnde een betalingsbeschermer, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering. Voor deze producten gelden de (uitgebreidere) regels voor het dienstverleningsdocument voor financiŽle producten (zie Dienstverleningsdocument).

Bgfo: