Informatieregels | FinanciŽle bijsluiter

Inhoud financiŽle bijsluiter
De financiŽle bijsluiter moet de volgende informatie bevatten (art. 66 Bgfo):
a.het doel van de financiŽle bijsluiter;
b.de aard en het doel van het complexe product;
c.de financiŽle risicoís van het complexe product die onder meer inzichtelijk worden gemaakt door een risico-indicator en, indien het een beleggingsobject betreft, de overige risicoís die samenhangen met dat product;
d.de verplichtingen voor de consument;
e.het al dan niet bestaan van een contractueel recht om de overeenkomst inzake het complexe product tussentijds op te zeggen, de daaraan verbonden kosten en de overige gevolgen;
f.de gevolgen bij overlijden van de consument;
g.voorbeeldrendementen en de kosten van het complexe product; en
h.bij ministeriŽle regeling aan te wijzen andere onderwerpen
In hetzelfde artikel wordt een opsomming gegeven van onderwerpen die een financiŽle bijsluiter die betrekking heeft op een recht van deelneming in een beleggingsinstelling moet bevatten.

De volgorde en verdeling van de informatie ligt vast, evenals de grootte van onderdelen van de bedoelde informatie. Niet alleen qua vorm maar in beginsel ook qua inhoud is de aanbieder gebonden aan grotendeels gestandaardiseerde teksten.
Wil een aanbieder meer informatie over het product verstrekken, dan is dat uiteraard niet verboden. Maar die extra informatie mag niet vermengd worden met de teksten in de financiŽle bijsluiter. Daarvoor moeten aparte documenten worden ontwikkeld.

De AFM heeft een en ander heel gedetailleerd uitgewerkt in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiŽle ondernemingen Wft (NRgfo).
Een belangrijke rol is weggelegd voor de risico-indicator. Ook voor deze illustratie schrijft de AFM een strak format voor.

De Nrfd kent de bijlagen:
In 2006, het jaar dat de financiŽle bijsluiter 'nieuwe stijl' met risico indicator werd geÔntroduceerd gaf de toezichthouder een nadere uitleg in het rapport 'Een kwantitatieve risicoindicator voor financiŽle producten'.


Zie ook:

De AFM heeft een Generator (FB-generator) ontwikkeld om instellingen te helpen een FinanciŽle Bijsluiter te maken.

Bgfo: