Betrouwbaarheid | Bestuurders en beleidsbepalers

Guillotinebepaling
Een kleine groep strafrechtelijke gedragingen leidt voor de toezichthouder per definitie tot een onbetrouwbaarheidsoordeel. Dit wordt ook wel de 'guillotinebepaling' genoemd. Door de aard en ernst van dergelijke misdrijven, kunnen deze gedragingen op voorhand niet samengaan met de belangen die de toezichtwetgeving wil beschermen. De 'guillotinebepaling' geldt enkel voor strafrechtelijke veroordelingen, waarvan de onherroepelijke uitspraak minder dan acht jaar geleden is gedaan. Het gaat om zaken - genoemd in onderdeel 1 van Bijlage C van het Bgfo - als:Bgfo: