Verkeer

Schadeafwikkeling op basis van totaal verlies
Het aantal in Nederland gestolen gekentekende voertuigen blijft zich op een te hoog niveau bevinden. Vaak wordt hierbij een gestolen auto voorzien van de identiteit van een identieke auto, die totaal verloren was verklaard. De betrokken schadevoertuigen of onderdelen worden tegen hoge bedragen aan handelaren verkocht op voorwaarde dat het chassisnummer intact is en alle delen van het bij het voertuig behorende kentekenbewijs worden overgedragen. Voorts bestaat het risico dat totaal verloren verklaarde voertuigen met gestolen onderdelen worden gerepareerd.

Het risico is zeer groot dat een verzekeraar wordt geconfronteerd met een diefstalschade van een gekentekend voertuig waarvan de identiteit overeenkomt met dat van een beschadigd en uit de circulatie genomen voertuig.

In Bedrijfsregeling 16 van het Verbond van Verzekeraars hebben verzekeraars afspraken gemaakt die een barričre moeten opwerpen tegen de diefstal van en fraude met gekentekende voertuigen.

De waarde van een totaalverliesschade wordt voor een belangrijk deel bepaald door de restwaarde. Verzekeraars probeerden opkopers te vinden die zoveel mogelijk geld wilden neertellen voor een autowrak. Vaak ging het om bedragen die hoger waren dan de marktwaarde. In dat geval ging het de opkopers niet zelden om het kentekenbewijs dat met het wrak werd afgeleverd en dat vervolgens frauduleus gebruikt werd.

In deze bedrijfsregeling is vastgelegd dat bij totaal verlies de restanten van het motorvoertuig aan de verzekeraars moeten worden aangeboden. Deze zorgt ervoor dat het voertuig gedemonteerd wordt.

Handelsvoertuigen hoeven niet gedemonteerd te worden, maar kunnen worden verhandeld aan een gecertificeerde handelaar.

Overigens spreekt de bedrijfsregeling niet mer van motorrijtuigen, maar van gekentekende voertuigen, waardoor de werking van de regeling is uitgebreid tot bijvoorbeeld brom- en snorfietsen en aanhangwagens.

De regeling heeft betrekking op casco verzekerde auto's. Welo wordt hierbij aangetekend dat de verzekeraars ernaar streven dezelfde werkwijze toe te passen ten aanzien van W.A.-verzekerde gekentekende voertuigen.


Documenten: