Verkeer

Roy-data
Vanaf 1 september 2007 worden royementsverklaringen geautomatiseerd uitgewisseld. BeŽindigingsgegevens en informatie over het aantal positieve en ook negatieve schadevrije jaren van verzekerden worden geregistreerd in het zogenaamde systeem Roy-data. In Roy-data worden de royementsgegevens met een positief aantal schadevrije jaren maximaal tien jaar bewaard.

Voor autobezitters betekent deze geautomatiseerde werkwijze dat zij geen royementsverklaring meer hoeven door te sturen als zij overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Bij beŽindiging van hun autoverzekering ontvangen zij van hun oude verzekeraar nog wel een royementsbevestiging. Hierop staat informatie over het aantal opgebouwde schadevrije jaren, zoals is vastgelegd in Roy-data.

ABZ Nederland heeft het systeem Roy-data gebouwd en draagt zorg voor de technische exploitatie. De Stichting EfficiŽnte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is namens het Verbond van Verzekeraars opdrachtgever en exploitant van het Roy-data systeem.

Bij royement verstrekt de verzekeraar de volgende gegevens:
Bij schorsing leveren motorrijtuigverzekeraars royementsgegevens aan aan Roy-data indien bij de geldende verzekeringsovereenkomst sprake is van negatieve schadevrije jaren.

De regels met betrekking tot het verschaffen van de roymenetsgegevens zijn vastgelegd in Bedrijfsregling 11. Daarin wordt ook de termijn van aanlevering aangegeven en is vastgelegd dat eschillen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS), die daarop een beslissing geeft. Tegen deze beslissing staat geen beroep open.


Documenten: