Verkeer

No-claimbescherming
De no-claimbeschermer is een aanvullende dekking op een auto- of motorverzekering. De beschermer kan ook als losse verzekering afgesloten worden. Dat kan zowel bij een WA- als een cascoverzekering. De verzekering staat ook bekend onder namen als bonusbeschermer en bonus-malusbeschermer. Met deze dekking kan verzekerde één schade per jaar claimen zonder dat de premiekorting die i.v.m. schadevrije jaren is opgebouwd, wordt verlaagd. Wel worden de schadevrije jaren aangepast, maar de premie stijgt door de schade dus niet.

Deze aanvullende dekking krijgt zin wanneer een verzekerde veel schadevrije jaren heeft opgebouwd. Uiteraard is het nut het grootst bij een volledige cascodekking. Verzekeraars berekenen een premie van ruwweg € 50 tot € 75 per jaar.

De no-claimbeschermer gaat niet zo ver dat verzekerde in een schadejaar verdere no claim-korting opbouwt. De bonus/malus-korting en de no claim opbouw blijven in dat jaar op het bestaande peil gehandhaafd. Zoals gezegd wordt het werkelijk aantal opgebouwde schadevrije jaren wel aangepast. De door de no-claimbeschermer in stand gehouden premiekorting kan daardoor niet worden meegenomen naar een andere verzekeraar.

Ook verzekerden die al op de hoogste trede van de Bonus/Malusladder staan, trede 20, kunnen baat hebben bij de no-claimbeschermer. Zij hebben al een vorm van bonusbescherming, omdat zij doorgaans bij een schade terugvallen naar trede 14, maar ook die is goed voor de maximale premiekorting. Bij een tweede schade in hetzelfde verzekeringsjaar komt de no-claimbeschermer in actie en voorkomt een verdere terugval.

Dalende populariteit
Sommige verzekeraars - waaronder ASR, Europeesche en Unigarant - hebben besloten de no-claimbescherming niet meer aan te bieden, terwijl andere maatschappijen de premie hebben verhoogd. Gebleken is dat verzekerden aan het eind van het jaar nog snel deuken en krassen en andere schaden claimen. Indien dergelijke claims invloed gehad zouden hebben op de no claimkorting, dan hadden zij dergelijke schades niet gemeld. Sommige martkpartijen denken hardop na om ook de beschermer uit het assortiment te halen.

Doordat de aanbieders die de beschermingsverzekering wel handhaven gedwongen worden de premie daarvoor fors te verhogen, neemt de kritiek op het product toe. Steeds meer wordt gewezen op het 'korte termijngewin' omdat de bestaande premiekorting niet overdraagbaar is. Daarbij komt dat door de verhoogde premie de verzekering alleen nuttig is voor verzekerden die al een (relatief forse) cascopremie betalen en zich ophouden in de hoogste regionen van de bomus/malusladder.