Bezit

VRKI bedrijven
De VRKI voor bedrijven is een methode om het inbraakrisico van een bedrijfspand te meten en te bepalen welke maatregelen nodig zijn om inbraak te bemoeilijken. De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, verstrekt het beveiligingsbedrijf een certificaat of een opleveringsbewijs. Daarmee kunnen ondernemers aantonen dat de juiste beveiliging is aangebracht. Verzekeraars vragen bij het bepalen van de verzekeringspremie in veel gevallen om dit certificaat.

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van goederen die voor inbrekers (zeer) attractief zijn. De beste aanpak van de diefstalpreventie is om ervoor te zorgen dat de meest attractieve goederen worden ondergebracht in een deugdelijk afgesloten inbraakwerend compartiment óf worden voorzien van ‘meeneembeperkende maatregelen’, dit in combinatie met rond om deze voorzieningen een sabotagevrije elektronische detectie en een afgestemde alarmopvolging.

Bij de hogere risico’s dient de beoogde inbraakvertraging te worden gerealiseerd door middel van een combinatie van bouwkundige en compartimentsmaatregelen waarbij deze mechanische- of bouwkundige vertraging pas kan worden aangevallen ná een elektronische alarmering.
Als dat niveau niet wordt (of kan worden) gehaald dienen bij toepassing van B2 of B3 maatregelen in de buitenschil aanvullende maatregelen getroffen te worden op het vlak van elektronische schildetectie opdat er dan tóch altijd nog éérst een alarm is alvorens men moet gaan breken om binnen te komen. Zó krijgt de alarmopvolging de mogelijkheid om diefstal van goederen bij inbraak te voorkomen. Een goede organisatiegraad staat natuurlijk wél aan de basis van dit alles.

Risicoklasse
Er is in de vernieuwde opzet één risicoklassen-indeling. Bedrijven zijn dus álle bedrijven, inclusief winkels, showrooms en instellingen.
De verbeterde risicoklassen-indeling (VRKI) kent:
Beveiligingsklasse / OBER
Bij iedere risicoklasse hoort vervolgens een beveiligingsklasse die de meest geschikte combinatie van inbraakpreventieve maatregelen omvat.
We onderscheiden hierbij:
In het document definities beveiligingsmaatregelen D03/385 versie januari 2010 wordt omschreven welke maatregelen door de genoemde letters worden gesymboliseerd, waarbij voor de O, B, E, R maatregelen niveaus worden onderscheiden. Die worden aangeduid door een cijfer (0,1,2 of 3), die aan de desbetreffende (hoofd)letter wordt toegevoegd. Op deze manier wordt het complete pakket van (minimaal vereiste) maatregelen weergegeven.


Zie ook:

Documenten: