Bezit | VRKI bedrijven

OBER-maatregelen
Organisatorische maatregelen
Inbraakpreventie is niet alleen een kwestie van het treffen van bouwkundige en elektronische maatregelen. Om tot een sluitend geheel te komen zal de eigenaar of gebruiker van een beveiligde woning of gebouw moeten zorgen dat ook de nodige organisatorische maatregelen worden getroffen. Hierbij ligt het voor de hand dat de technische preventieve voorzieningen op de juiste manier gebruikt moeten worden, om deze het gewenste effect te laten sorteren. Daarnaast zal – om te zorgen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn – het onderhoud daarvan geregeld moet worden. En ten slotte zijn er tal van organisatorische maatregelen die het de inbreker moeilijk maken of die hem soms al van tevoren doen besluiten af te zien om van een poging tot inbraak of diefstal.
Het totale pakket organisatorische maatregelen zal van geval tot geval verschillen; het is sterk afhankelijk van de situatie.

Te denken valt aan:
Bouwkundige maatregelen
Om binnen te komen, richt een inbreker zich op de zwakste plekken in de ‘buitenschil’ van een woning. Dit zijn ramen, deuren en lichtkoepels in gevels en daken. Inbraakwerend hang- en sluitwerk en eventueel traliewerk, rolluiken of inbraakwerende beglazing zijn bijzonder belangrijk.

Compartimentering/meeneembeperkende maatregelen
Voor het veilig opbergen van diefstalgevoelige zaken kan gebruik gemaakt worden van een ´compartiment´, zoals een inbraakwerende kast of safe.
´Meeneembeperkende´ maatregelen, zoals het uit het zicht opbergen van diefstalgevoelige zaken, maken het een inbreker moeilijk om de buit snel te vergaren.

Elektronische maatregelen
Er zijn detectoren die op de ‘buitenschil’ worden aangebracht en ruimtelijk werkende detectoren.
Voorbeelden hiervan zijn magneetcontacten, glasbreukmelders en bewegingsmelders.

Reactie (alarmopvolging)
Het is erg belangrijk dat een alarmsignaal ook werkelijk tot een reactie leidt, zoals het waarschuwen van de sleutelhouder of bewakingsdienst. De politie geeft de hoogste prioriteit aan alarmmeldingen die eerst zijn geverifieerd.

Er zijn verschillende systemen om een alarmsignaal door te geven aan bijvoorbeeld een alarmcentrale of sleutelhouders.


«  terug