Relatie met werkgever

Verbod verpanding
Verpanding is niet mogelijk; de Pensioenwet verbiedt dit uitdrukkelijk:
'Verpanding van de uit de uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende rechten door de werkgever of andere handelingen die door hem worden verricht waardoor aan anderen dan de aanspraak- of pensioengerechtigden rechten worden verleend, is nietig.'
« terug

Pensioenwet: