Relatie met werkgever

C-polis
De Pensioenwet wijst de werkgever als enige partij aan die de pensioenovereenkomst bij een verzekeraar kan onderbrengen. Hij is verzekeringnemer en voldoet de premies, ook de eventueel door werknemers verschuldigde eigen bijdragen. Datzelfde geldt bij vrijwillige verzekeringen. De werknemer kan dus niet meer als verzekeringnemer optreden; daardoor is het sluiten van C-polissen niet meer toegestaan.

De wetgever maakt hiermee een einde aan wat zij als een grijs gebied ziet, zo blijkt uit de memorie van toelichting: ‘De regering vindt het bovendien van belang dat er een einde komt aan de begripsverwarring die ontstaat doordat de begrippen C-polis (regeling in de tweede pijler) en lijfrente (regeling in de derde pijler) in de praktijk soms door elkaar worden gebruikt. Tweede- en derdepijlerregelingen moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, omdat het om fundamenteel verschillende vormen van oudedagsvoorziening gaat met verschillende wettelijke verplichtingen.’

Wel blijven werkgevers de mogelijkheid houden om met de afzonderlijke werknemers mantelcontracten met een individuele invulling af te sluiten. Maar dat moet dan wel in een vorm waarbij de werkgever als verzekeringnemer optreedt.
« terug

Memorie van Toelichting over:

Pensioenwet:

Zie ook: