Premiepensioeninstelling

Beheer pensioenvermogen
De beheerstaak van de premiepensioeninstelling houdt in ieder geval het volgende:
Voor de uitvoering van Nederlandse pensioenregelingen volgen verplichtingen tot overdracht van pensioenvermogens uit de Pensioenwet (bijvoorbeeld de verplichting tot waardeoverdracht op verzoek van een gewezen deelnemer bij wisseling van werkgever of toetreding tot een beroepspensioenregeling die volgt uit artikel 71 Pensioenwet).

« terug

Pensioenwet: