Premiepensioeninstelling
De Premiepensioeninstelling (PPI) is de eerste fase naar een API (Algemene pensioeninstelling), die zowel defined benefits (DB)-regelingen als defined contribution (DC)-regelingen kan uitvoeren.

De PPI moet zich, zoals de naam aangeeft, beperken tot de uitvoering van DC-regelingen, pensioenregelingen op basis van beschikbare premie. Een andere beperking is dat de PPI geen verzekeringsrisico's mag afdekken (zie hiervoor het hoofdstuk 'Taakafbakening')

Bij de ontwikkeling van de plannen voor een PPI in 2007 werd ervan uitgegaan dat de PPI vooral een vehikel zou worden voor grensoverschrijdende regelingen ten behoeve van multinationaal opererende ondernemingen. Op dat moment bestond er geen Nederlandse pensioeninstelling die volop gebruik kon maken van de Europese richtlijn 'betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening', de IORP-richtlijn. Daardoor dreigde dat bedrijven hun pensioenregelingen zouden laten uitvoeren door buitenlandse IORP's, met name die in BelgiŽ, Luxemburg en Ierland.

Toen werd minder gedacht aan toepassing van de PPI door binnenlandse pensioenregelingen, omdat "in Nederland DC-regelingen immers veel minder vaak voorkomen dan DB-regelingen", aldus de Memorie van Toelichting.

Dat de situatie is in korte tijd belangrijk is veranderd blijkt wel uit het feit dat vrijwel alle belangrijke financiŽle instellingen inmiddels een PPI hebben opgericht, of daartoe het voornemen hebben.

Hoewel gesproken wordt over de Wet introductie premiepensioeninstellingen, zijn de PPI-regels niet in een aparte wet vastgelegd. Het gaat om aanvullingen/wijzigingen in voornamelijk de Pensioenwet en de Wft.
« terug

Documenten