Pensioenovereenkomst

Wisselen van pensioenuitvoerder
De werkgever is verantwoordelijk voor de externe uitvoering van de pensioenovereenkomst. Hij dient met andere woorden er voor te zorgen dat de werknemer opgebouwd krijgt wat hem beloofd is. Deze verantwoordelijkheid is specifiek van belang in bepaalde situaties. Stel dat de werkgever, zonder dat de pensioenovereenkomst inhoudelijk wijzigt, van pensioenuitvoerder verandert en niet aan collectieve waardeoverdracht doet. En stel dat de pensioenovereenkomst een eindloonregeling bevat. Dan zal de werkgever moeten bewaken dat de verhoging van de aanspraken die bij de oude pensioenuitvoerder zijn blijven staan, plaatsvindt en moet hij ervoor zorgen dat 'backservice' wordt verleend.

« terug

Zie ook: